Viktiga beslut väntar i Kumla-Tärna-Kila

I kyrkovalet i september fick du och andra medlemmar säga ditt om hur du tycker kyrkan ska styras de kommande fyra åren. Valdeltagandet gick visserligen tillbaka något jämfört med 2017, men det var ändå nästan fem miljoner människor i Sverige som röstade varav 340 personer i Kumla-Tärna-Kila pastorat. Hos oss lokalt landade valdeltagandet på 20,04 procent.

Utifrån valresultatet har platserna i kyrkofullmäktige fördelats baserat på varje nomineringsgrupps röster, kandidaters platser på listorna och hur många personröster (kryss) varje kandidat fick. Mandaten i kyrkofullmäktige fördelades då så att Centerpartiet fick sex mandat, Posk fem mandat och Socialdemokraterna fyra mandat. Samarbetet mellan oss har alltid fungerat mycket bra och så hoppas vi att det fortsätter.

Till kyrkofullmäktiges ordförande har Anna Onsten-Molander utsetts, hon fortsätter alltså med det utmärkta arbete hon redan gör som ordförande. Jag har fått den stora äran att vara kyrkorådets ordförande den kommande mandatperioden. Det är en ny roll för mig men en jag ser fram emot den och tar mig den an med tro, en positiv attityd och tillförsikt. Jag vill säga ett stort tack för visat förtroende och jag ska göra mitt bästa för kyrkan i vårt pastorat. Dessutom vill jag rikta ett speciellt tack till Kerstin Larsson som var kyrkorådets ordförande före mig för hennes hårda och kloka arbete i vårt pastorat. ”Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.” (Kolosserbrevet 3:17)

Nu när ledamöterna är valda och rollerna fördelade har vi en lång rad saker vi förtroendevalda ska ta tag i tillsammans med kyrkoherde Per Alkstål. Budget för 2022 togs av förra kyrkofullmäktige i november och pekar på ett bra resultat med fokus på personal, kyrkor och verksamhet. Pastoratets ekonomi är god, men det ställs allt större krav på verksamhet och ekonomi, samtidigt som medlemsantalet minskar, en ekvation som inte är lätt att få att gå ihop. Det finns en rad ytterligare frågor som måste hanteras, som lokalförsörjningsplan, församlingsinstruktion mm.

Har du frågor eller tankar om pastoratet så vill jag gärna komma i kontakt med dig. Du hittar mig i den digitala världen eller via vår expedition.


Publicerat

i

av

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: