Svenska kyrkan ska vara en öppen, nära och grön folkkyrka

Det här är en debattartikel som också har publicerats i Sala Allehanda 30/7 2021.

Det är kyrkoval 19 september och Centerpartiet ställer upp med egna listor i hela Sala kommun. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen, nära och grön folkkyrka. Låt oss utveckla det.

Öppen: Vi tror på alla människors lika rätt och värde och att alla har rätt till ett värdigt bemötande. Utifrån det ska Svenska kyrkan fortsätta vara en öppen folkkyrka som välkomnar dem som söker sig till henne, en trygg plats i samhället som välkomnar alla. Med andra ord, vi vill se en modern folkkyrka som i Jesus Kristus fotspår präglas av delaktighet, respekt och glädje och som är lättillgänglig och öppen för alla. Med avstamp i kyrkans kärnverksamhet – gudstjänst, utbildning, mission och diakoni – vill vi att kyrkan ska vara en aktör som förutom arbetet med församlingen, i vidare mening bidrar till social omsorg om människor. Därför vill vi se en aktiv kyrka som finns till hands i livets alla skeden, som ett stöd i svåra stunder och en vän i glädje. Kyrkan ska också tydligt bemöta främlingsfientliga och odemokratiska krafter och tendenser.

Nära: Vi tror på att makt och inflytande ska finnas så nära dem som påverkas som möjligt. På så sätt stärker vi den kristna gemenskapen genom att låta inflytande och makt växa underifrån. Svenska kyrkan finns i hela Sala kommun, det tycker vi är viktigt att förstärka. Församlingen är således den självklara utgångspunkten för kyrkans arbete i Sala och runt om i landet. Där finns bäst möjlighet till engagemang och trygghet. Genom församlingens lokala arbete kan kyrkan bidra till ett öppet samhälle och vara en kraft för ökad integration, förståelse och tolerans. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan kunna ge stöd och förmedla framtidstro. Församlingarna ska driva sociala verksamheter och har en tydlig roll i den lokala utvecklingen.

Grön: Slutligen, vi tror på att Svenska kyrkan ska vårda vår planet genom att vara en stark och känd aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Centerpartiets miljöarbete bygger på övertygelsen om att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand, att vi så bäst vårdar Guds skapelse. Vi tror till exempel på solceller på många av kyrkans tak och laddstolpar vid våra kyrkor.

Vi hoppas att du röstar i kyrkovalet så att du är med och påverkar kyrkans framtid, en kyrka som vi tror du älskar lika mycket som vi gör.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: