Om

Jag heter Magnus Nystedt, bor i Salbohed (Sala kommun) och är förtroendevald i Svenska kyrkan.

Sedan kyrkovalet 2021 är jag invald i kyrkofullmäktige i Kumla-Tärna-Kila pastorat i Sala och är kyrkorådets ordförande.

I kyrkovalet 2017 bodde jag i Västerås och blev invald i kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige och utsågs till ordinarie i stiftsstyrelsen. Jag var också under några år ledamot i kyrkogårdsutskottet och Domkyrkoförsamlingens församlingsråd. Sen i och med flytten till Sala har jag fått ge upp uppdragen i Västerås och efter valet 2021 lämnade jag stiftsfullmäktige för att lägga fokus lokalt.

%d bloggare gillar detta: