Kyrkan kan växa med ny teknik

Kyrkovalet närmar sig. Vi går till val 19 september och jag ställer upp som kandidat till kyrkofullmäktige i Kumla-Tärna-Kila pastorat. Jag har redan fått frågan: men vad vill du då, konkret alltså? Här vill jag berätta vad jag vill verka för i Svenska kyrkan.

I korthet vill jag att Svenska kyrkan i pastoratet ska ligga i framkant av den digitala utvecklingen. Men låt mig påpeka att jag inte menar att vi ska dra ner på den fantastiska verksamhet vi erbjuder i våra kyrkor och församlingshem. Vad jag vill verka för är att kyrkan använder den senaste digitala tekniken för att utöka och stärka verksamhet.

Kyrkopolitiken är kanske inte lika händelserik och spännande som den allmänna politiken, men kyrkan styrs demokratiskt, genom val, och de förtroendevalda ska vara så transparenta som möjligt. Därför föreslår jag att kyrkofullmäktige sänds live på webben, så alla församlingsmedlemmar kan följa vad som diskuteras och beslutas. Det behöver inte kosta mycket eller kräva någon avancerad utrustning, men det kan öka insyn, deltagande och stärka demokratin.

Idag, eller snarare före pandemin, fanns det starkt begränsade möjligheter att som församlingsmedlem ställa frågor till och diskutera med en förtroendevald. Visst, en församlingsmedlem kan ta direkt kontakt med en förtroendevald, men vissa saker lyfts bättre i större sammanhang med fler personer. Jag ser därför att det hålls regelbundna digitala möten där församlingsmedlemmar kan träffa förtroendevalda och personal, framför allt kyrkoherden.

Pastoratet har på ett förtjänstfullt sätt sänt gudstjänster på webben under pandemin. Jag tycker att vi ska fortsätta erbjuda digitala sändningar även när vi kan gå till kyrkan igen. Det blir ett välkommet alternativ för de som inte kan närvara i kyrkan av olika anledningar. Men jag vill också att kyrkan sänder korta böner och andakter under veckorna som ett komplement, gärna live men förinspelat går också bra.

Det finns ett intresse för och behov av undervision och mission i kristen tro och traditioner. Digital teknik kan användas för utbildningar, diskussionsgrupper och bibelstudier.

Mitt sista förslag är att det införs en digital fixare i pastoratet, en person som har som uppgift att hjälpa församlingsmedlemmarna med den digitala tekniken. Förtroendevalda och andra ideellt verkande personer kan komplettera den digitala fixaren. Målet är att alla våra församlingsmedlemmar är så bekväma de vill och behöver vara för att delta i kyrkans aktiviteter.

Magnus Nystedt (c), kandidat till kyrkofullmäktige i Kumla-Tärna-Kila

Debattartikeln publicerades också i Sala Allehanda.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: