Kallelse till kyrkorådet 2023-03-23

Nästa vecka är det dags igen för kyrkorådet att sammanträda. Här är dagordning och förra protokollet.

Dagordning:

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Upprop
 3. Val av justeringsperson, tid och plats för justering
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föregående protokoll
 6. Kyrkoherdens punkt
 7. Skrivelser
 8. Rapporter
 9. Visitation
 10. Lokalförsörjningsplan
 11. Församlingsinstruktion
 12. Budget och bokslut
 13. Gravrätter klara för återtagande
 14. Krigsplacering av personal
 15. Övriga frågor
 16. Avslutning

Förra sammanträdets protokoll:


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: