Evangelium 17 oktober

I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga.
Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen.
Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt.
Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen, där alla änkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem.
Petrus sade åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sade: ”Tabita, stig upp!” Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp.
Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur hon stod där levande.
Händelsen blev känd i hela Joppe, och många kom till tro på Herren.
Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare.

Apostlagärningarna kapitel 9, vers 36-43


Publicerat

i

av

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: