Kategori: Kyrkoårets texter

 • Evangelium 28 november

  Evangelium 28 november

  När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungaroch sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem.Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, […]

 • Evangelium 7 november

  Evangelium 7 november

  Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer.Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta.Säljs […]

 • Evangelium 31 oktober

  Evangelium 31 oktober

  Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig.Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän den […]

 • Evangelium Tacksägelsedagen 10 oktober

  Evangelium Tacksägelsedagen 10 oktober

  Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen.När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avståndoch ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!”Då sade han till dem: ”Gå och visa upp er för prästerna!” Och medan de var på väg dit blev […]

 • Evangelium 19 september 2021

  Evangelium 19 september 2021

  Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: »Mästaren är här och kallar på dig.« När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos […]

 • Evangelium söndag 12 september

  Evangelium söndag 12 september

  Dagens heliga evangelium är hämtat från Matteusevangeliet 6:31-34. Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få […]

 • Evangelium 5 september

  Evangelium 5 september

  Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara […]

 • Evangelium 29 augusti

  Evangelium 29 augusti

  Lukasevangeliet kapitel 10, vers 23-37 Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: ”Saliga de ögon som ser vad ni ser.Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.”En laglärd som ville […]

 • Evangelium 22 augusti

  Evangelium 22 augusti

  Markusevangeliet kapitel 7, vers 31-37 Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet.Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom.Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och […]