Kategori: Bibeln

 • God jul!

  God jul!

  Då är det dags att fira jul igen och jag vill önska dig en riktigt god jul. Låt oss komma ihåg varför vi firar jul med julevangeliet. ’Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius […]

 • Evangelium 28 november

  Evangelium 28 november

  När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungaroch sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem.Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, […]

 • Evangelium 7 november

  Evangelium 7 november

  Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer.Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta.Säljs […]

 • Evangelium 31 oktober

  Evangelium 31 oktober

  Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig.Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän den […]

 • Evangelium 17 oktober

  Evangelium 17 oktober

  I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga.Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen.Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus […]

 • Evangelium söndag 3 oktober

  Evangelium söndag 3 oktober

  De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: ”Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.”Han svarade: ”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er.Men gläd […]

 • Inte kan väl tron rädda honom?

  Inte kan väl tron rädda honom?

  Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: »Gå i frid, håll er varma och ät er mätta«, men inte […]

 • Evangelium 19 september 2021

  Evangelium 19 september 2021

  Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: »Mästaren är här och kallar på dig.« När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos […]

 • Evangelium söndag 12 september

  Evangelium söndag 12 september

  Dagens heliga evangelium är hämtat från Matteusevangeliet 6:31-34. Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få […]

 • Kroppen består inte av en enda del utan av många

  Kroppen består inte av en enda del utan av många

  Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått […]