Allt svårare att vara ett litet pastorat

Vi är ett pastorat med tre församlingar, därav namnet Kumla, Tärna och Kila. Varje församling har en kyrka och vår expedition ligger i Kumla, den församling som ligger i mitten geografiskt.

Vi har det relativt bra ekonomiskt, men vi har ett minimum av personal. De gör ett jättebra jobb, men skulle vi bli av med någon av någon anledning, skulle det bli svårt för oss att fullgöra vårt grundläggande uppdrag (fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission).

Tidigare schemalade personalen en gudstjänst/mässa i en av våra tre kyrkor varje söndag och så roterade man mellan de tre. Så i Kila en söndag, nästa i Kumla, sen i Tärna, och så Kila igen. Det funkade bra och så vitt vi vet var våra gudstjänstbesökare nöjda med det också.

Ett problem vi har (liksom många andra församlingar och pastorat) är förstås att det kommer inte många till våra söndagsgudstjänster. Jag kan inte den officiella statistiken, men många gånger när jag är med på en söndag är det kanske 4-5 deltagare (sen tillkommer förstås präst, musiker, vaktmästare och kyrkvärd).

Och man åker i huvudsak på gudstjänst i sin egen församling. Det är alltså ovanligt att någon i Kila församling är med en söndag i Kumla t.ex. om inget speciellt, som en konsert, sker i Kumla den dagen.

Så det har fungerat bra, men Domkapitlet har lagt nya åtaganden på oss. Ok, nya och nya, de är från början av 2022, men det är först nu vi reviderar Församlingsinstruktionen.

På sid fyra i dokumentet ”Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen. Åren 2022-2025” kan vi läsa:

Huvudgudstjänst med nattvard firas minst 24 gånger under kyrkoåret i varje självständig församling. För pastorat firas huvudgudstjänst med nattvard minst 24 gånger under kyrkoåret i en av pastoratets församlingar. I övriga församlingar inom ett pastorat firas nattvardsgudstjänst minst 12 gånger under kyrkoåret.

Låt oss se vad detta innebär för oss då. Först, förra söndagen.

I morgon, 19 februari.

Veckan efter.

Och så tar vi en till.

Du ser väl mönstret?

Varannan söndag har vi gudstjänst i en kyrka kl. 11 och högmässa i en annan kyrka kl. 16. Varannan söndag gudstjänst i bara en kyrka kl. 11 (som tidigare).

Detta är för att få ihop det som Domkapitlet kräver.

Det bör väl inte vara förvånande att detta ställer högre krav på vår personal framför allt och det tar resurser (tid) från annat som också måste göras.

Hur som helst är det så här vår kyrkoherde har pusslat ihop det.

Om vi var en församling, alltså slog ihop våra tre församlingar till en, skulle detta problem vara mycket mer hanterbart.

Dessutom, om vi hade bara en kyrka vore det likaså enklare att hantera, helt uppenbart.

Jag är rädd för att om kravet ligger kvar så kommer vi tvingas att agera i endera eller båda riktningarna. Inget vi egentligen vill, men det kan bli så.

Domkapitlet vill säkert att det firas mer huvudgudstjänster med nattvard runt om i stiftet, och det är väl inget fel i det. Men effekten av deras beslut blir svårt för oss och många andra att hantera.

Det är också lätt att få känslan att Domkapitlet egentligen vill att vi och andra liknande oss slår oss samman till större enheter. Men det är bara en gissning från min sida.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: