Det kyrkliga livet i Kumla-Tärna-Kila pastorat i Sala.